Bierutów
Cmentarz Komunalny w Bierutowie

język angielski język polski


OBITUARIES

"Hic vivunt mortŭi, hic muti loquuntur."