Bierutów
Cmentarz Komunalny w Bierutowie

język angielski język polski


NEKROLOGI

"Ludzie są razem nie tylko wtedy, gdy się znajdują obok siebie.
Z nami żyje także ten, który odszedł, któregośmy pożegnali."