Bezpieczeństwo

Aplikacja „Interaktywny Administrator Cmentarzy“ to gwarancja bezpieczeństwa. Baza danych zostaje umieszczona na serwerze, a dostęp do niej mają tylko osoby znające hasło ( tak jak w przypadku konta bankowego). Aplikacja funkcjonuje zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MSWiA w sprawie prowadzenia ewidencji grobów oraz ustawy GIODO o ochronie danych osobowych.

Aktualne ustawy i rozporządzenia dotyczące cmentarzy:
Sprawdzisz Tutaj.

Stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie danych osób zmarłych:
Sprawdzisz Tutaj.