Ewidencja zmarłych i grobów

Kluczem do sukcesu inwentaryzacji jest stworzenie solidnej i bezbłędnej bazy danych zawierającej:

  • Dane osób pochowanych
  • Informacje o opłatach za groby
  • Dane opiekunów grobów

Wykonujemy inwentaryzacje cmentarzy na terenie całego kraju. Proces oparty jest o spisywanie danych z nagrobków oraz zasilanie bazy danych informacjami z ksiąg cmentarnych i innych dokumentów będących w posiadaniu Administratora cmentarza. Gwarancją sukcesu są doświadczeni pracownicy i dobra organizacja pracy.

Inwentaryzacja polega na:

  • założeniu czytelnego podziału cmentarza na podstawie mapy (sektor, rząd, nr grobu);
  • spisaniu danych osób pochowanych z nagrobków;
  • wprowadzeniu danych osób pochowanych do aplikacji;
  • wprowadzeniu do programu danych z Ksiąg Osób Pochowanych i Księgi Grobów oraz innych dokumentów będących w posiadaniu administracji cmentarza;
  • wykonanie i dołączenie do aplikacji dokumentacji fotograficznej grobów i nagrobków;
  • naniesieniu na mapę innych istotnych elementów takich jak drzewa, ogrodzenie, studnie, ścieżki, aleje, budynki, itp.