Kwestonet – organizacja kolekt online

KWESTONET to indywidualny i wyjątkowy program dla parafii. Za jego pomocą Ksiądz może zorganizować kwestę online, zarówno na stronie Internetowej parafii, jak i Grobonecie.

Co to jest Kwestonet?

System pozwala na zorganizowanie kwest na cele kościelne, jak i charytatywne. Co ważne? System pozwala przeprowadzić kilka zbiórek jednocześnie. Kwestonet można umieścić na stronie internetowej parafii w postaci nowej zakładki oraz na Grobonecie. Każdy projekt jest indywidualny i dostosowany dla danej parafii.

Kwestonet wspiera działalność kościoła i pozwala na:

  • ogłoszenie różnych celów zbiórek w tym samym czasie
  • wyróżnienie celów, na które parafianie mogą przekazać ofiarę
  • zorganizowanie kwest długo terminowych np. na remont kościoła oraz krótko terminowych np. ważny cel charytatywny
  • zmianę celu krótkoterminowego w każdym momencie lub dodanie nowego celu
  • usprawnienie systemu płatności, dzięki płatnością elektronicznym i systemowi 3 kliknięć
  • ułatwienie realizacji przelewów
  • wybranie celu i wpłacenia ofiary za pomocą urządzeń mobilnych. System jest dostosowany do nowoczesnych trendów.

Funkcje i korzyści KWESTONETU

Kolekta niedzielna w Internecie

Organizacja niedzielnej kolekty podczas mszy świętej oraz na stronie parafii.

Klika zbiórek jednocześnie

Można przeprowadzać klika kwest w tym samym czasie.

Szybki przelew

Szybki sposób wykonania płatności (3 kliknięcia) dostosowany do urządzeń mobilnych.

E-płatności

Parafianie mają możliwość wpłacenia datku za pomocą e-płatności.

Dlaczego warto umieścić Kwestonet na stronie internetowej parafii?

Danie wyboru parafianom w jaki sposób mogą przekazać niedzielą ofiarę, wpłacić datek, opłacić zamówioną intencję mszalną czy przekazać darowiznę na cele kościelne jest bardzo ważne i bardzo dobrze odbierane przez wiernych. Płatności elektroniczne są bardzo dużym udogodnieniem zarówno dla Księży, jak i wiernych.

Blisko 72% ludzi

używa płatności elektronicznych, a nie płaci gotówką.

Ponad 80% parafian

uczestniczących we mszy świętej, ma odliczoną gotówkę na ofiarę i nie może przekazać więcej pieniędzy.

Od 50 do 100 złotych

to kwoty ofiar, jakie przeznaczają wierni za pomocą e-płatności i są one znacznie wyższe od gotówkowych.

2 400 000

tyle polaków przebywa na stałe poza Polską i korzysta z e-płatności, które działają bardzo dobrze za granicą.

Jak można dodać Kwestonet?

Dostępne są 3 sposoby dodania Kwestonetu i różnią się one miejscem umieszczenia:

  • można dodać KWESTONET na stronie wyszukiwarki Grobonet
  • można dodać KWESTONET na stronie internetowej parafii
  • można dodać KWESTONET na stronie wyszukiwarki Grobonet i na stronie internetowej parafii

Chcesz otrzymać więcej informacji na temat KWESTONETU lub umówić się na prezentację systemu? Wypełnij i wyślij formularz kontaktowy

W celu przesłania informacji na temat Intencjonetu proszę zaznaczyć pole. W innym przypadku nie będziemy mogli przesłać wiadomości, które Księdza interesują.

Najczęściej zadawane pytania

Czy wierny będzie miał informację o celu na jaki wpłaca pieniądze?

Każdy cel można dodatkowo opisać, podać dokładne informacje na co zostaną przekazane pieniądze. Autentyczność wpłat jest weryfikowana przez firmę PayPro SA – operatora płatności przelewy24, który działa jako Krajowa Instytucja Płatnicza i podlega nadzorowi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Czy parafianie widzą ile środków zostało wpłaconych?

Ksiądz jest administratorem systemu KWESTONET. Wyłącznie administrator ma wgląd do informacji ile środków  zostało zebranych na dany cel. Podczas mszy świętej można podzielić się tą informacją z parafianami.