Program do zarządzania cmentarzami

System zarządzania cmentarzami składa się z dwóch części     :

IAC Interaktywny Administrator Cmentarzy – program w którym pracuje administrator, jest  to część niejawna zawierająca dane dotyczące osób pochowanych , grobów, płatności , dysponentów grobów i inne ważne dokumenty

Grobonet  – wyszukiwarka i strona www cmentarza – tu prezentujemy tylko te informacje , które można rozpowszechnić czyli: imię i nazwisko pochowanego, datę  urodzin, datę zgonu,mapę cmentarza, zdjęcie grobu, regulamin cmentarza , cennik , dane kontaktowe administracji.

Interaktywny Administrator Cmentarzy

Interaktywny Administrator Cmentarzy  w skrócie IAC to odpowiedź na potrzeby klientów, którzy oczekują od programów administracyjnych niezawodności, dostępności w dowolnym miejscu i czasie, bezpieczeństwa danych, prostoty obsługi oraz wszechstronności i możliwości dostosowywania aplikacji do swoich potrzeb.

Interaktywny Administrator Cmentarzy spełnia aktualne wymagania określone przez ustawodawcę, dotyczące ewidencji osób pochowanych i grobów.

Program powstał przy wykorzystaniu najnowszych praktyk programistycznych i obecnie jest najbardziej rozwijanym oprogramowaniem.

IAC jest aplikacją  WEB–ową, która łączy w sobie interaktywną mapę wraz z bazą danych grobów i osób pochowanych. Jest aplikacją wielostanowiskową co znacznie ułatwia pracę w odróżnieniu od wersji stacjonarnej jednostanowiskowej. Na życzenie Klienta mamy również również wersje stacjonarne lub stacjonarno-webowe.

Wszelkie dane gromadzone w aplikacji są bezpieczne, gdyż umieszczone są na serwerze, a dostęp do nich mają tylko osoby posiadające swoje indywidualne hasło.

IAC umożliwia wyszukiwanie grobów, osób pochowanych, opłat czy opiekunów grobów według wielu kryteriów. Administrator może gromadzić dokumentację fotograficzną każdego grobu, generować pisma, księgi cmentarne jak również prowadzić efektywną gospodarkę wolnymi miejscami na cmentarzu.

Program daje możliwość samodzielnego edytowania posiadanej bazy danych oraz mapy cmentarza przez administratora czyli nanoszenie nowo powstałych grobów na mapę bądź dokonywanie pochówków do już istniejących grobów, jednocześnie wprowadzając  dane osób pochowanych do bazy.

Program umożliwia Administratorowi:

  • kontrolę nad płatnościami dotyczącymi grobów,
  • prowadzenie analiz finansowych cmentarza,
  • automatyczne wystawianie zaświadczeń
  • sprzedaż rezerwacji
  • wystawianie faktur /rachunków

IAC jest zintegrowany z internetową wyszukiwarką osób pochowanych GROBONET®.