Projektowanie cmentarzy i kolumbariów

Projektujemy wyjątkowe kolumbaria przy cmentarzach oraz nowe cmentarze. Wykonujemy plany kolumbariów z ogrodem krematoryjnym. Każde zamówienie jest dla nas wyjątkowe, dlatego tworzymy oryginalne projekty, dostosowane do potrzeb użytkowników.

Oferta obejmuje:

 • wykonanie projektów budowlanych dla nowych cmentarzy lub rozbudowy istniejących
 • opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego istniejących cmentarzy
 • wykonanie projektów kolumbariów
 • stworzenie planów dla małej architektury – szczegółowe rysunki elementów małej architektury
 • opracowanie projektu drogowego, który obejmuje: parkingi, drogi i ścieżki
 • wykonanie projektu krajobrazu (projekt zieleni, dobór i rozplanowanie konkretnych gatunków roślin)
 • zaprojektowanie przyłączy i sieci wodno-kanalizacyjnej – doprowadzenie wody, odwodnienie
 • wykonanie projektów innych obiektów kubaturowych (jeżeli są konieczne)

Dlaczego plan zagospodarowania jest ważny?

Każdy z funkcjonujących cmentarzy powinien posiadać plan zagospodarowania terenu. Ten temat dotyczy zarówno cmentarzy komunalnych, jak i parafialnych. Plan zagospodarowania:

 • pomaga w planowaniu inwestycji oraz umożliwia efektywne zarządzanie terenem cmentarnym
 • pozwala szybko wytyczać nowe sektory i rzędy grobów
 • administrator mam czytelną informację o ważnych wymiarach oraz może wyznaczać numerację każdego z grobów w sposób uporządkowany i zachować kolejność
 • uwzględnia rozmieszczenie istniejącej zieleni i plany nasadzeń w kolejnych latach. Taki dokument może być również rozszerzony o instrukcję, która dotyczy bezpośrednio konserwacji zieleni.
 • służy właściwemu wykorzystaniu terenu cmentarza.