Projektowanie cmentarzy i kolumbariów

Oferta obejmuje:

 • wykonanie projektów budowlanych nowych cmentarzy lub rozbudowy istniejących
 • opracowanie projektów zagospodarowania przestrzennego  istniejących cmentarzy
 • wykonanie projektów kolumbariów
 • małą architekturę – rysunki szczegółowe elementów małej architektury
     
 • projekt drogowy – parkingi,ścieżki i drogi
     
 • projekt zieleni (dobór i lokalizacja konkretnych gatunków zieleni)
     
 • projekt przyłączy i sieci –doprowadzenie wody, odwodnienie
     
 • projekt obiektów kubaturowych (jeżeli są konieczne)

Każdy z funkcjonujących cmentarzy powinien posiadać plan zagospodarowania terenu, ponieważ:

 • służy on właściwemu     wykorzystaniu terenu cmentarza   
 • pomaga w planowaniu inwestycji  i zarządzaniu terenem
     
 • pozwala wytyczać nowe sektory, rzędy grobów – dostarczając informacji o ważnych wymiarach oraz wyznaczać numerację każdego z grobów w sposób uporządkowany, z zachowaniem kolejności i w logicznym ciągu.
     
 • uwzględnia rozmieszczenie zieleni istniejącej i plany nasadzeń w kolejnych okresach. Może być również rozszerzony o instrukcję dotyczącą konserwacji zieleni.