Inwentaryzacje cmentarzy

Wykonujemy inwentaryzacje cmentarzy na terenie całego kraju. Proces oparty jest na spisywaniu danych z nagrobków oraz zasilaniu bazy danych informacjami z ksiąg cmentarnych i innych dokumentów, które są w  posiadaniu Administratora cmentarza.

Inwentaryzacja cmentarza obejmuje:
  • wykonanie szczegółowej i dokładnej mapy cmentarza
  • nadanie czytelnego podziału cmentarza na podstawie mapy (sektor, rząd, nr grobu)
  • wykonanie i dołączenie do programu zdjęć grobów i nagrobków
  • spisanie danych osób pochowanych z nagrobków
  • wprowadzenie danych osób pochowanych do systemu
  • naniesienie na mapę innych, istotnych elementów takich, jak: drzewa, ogrodzenie, studnie, ścieżki, aleje, budynki, parkingi i itp.

Inwentaryzacja dokumentacji cmentarza obejmuje:
  • wprowadzenie do programu danych z Ksiąg Osób Pochowanych, Ksiąg Grobów oraz rachunków i innych dokumentów będących w posiadaniu administracji cmentarza
  • w celu udostępnienia pełnej informacji, opisujemy: rodzaju grobu (ziemny, murowany, głębinowy, grobowiec i itp.), datę do kiedy grób jest opłacony, dane dysponenta grobu (imię i nazwisko, adres kontaktowy).

 Aktualizacja baz danych

Oferujemy aktualizacje mapy i bazy danych w systemie Interaktywny Administrator Cmentarza (IAC). Uzupełniamy bazę o nowo pochowane osoby oraz dokumentację zdjęciową grobów. Dotyczy indywidualnych ustaleń z Klientem – możliwa jest aktualizacja roczna, półroczna lub kwartalna.

Napisz do nas
kontakt@polskie-cmentarze.com