Inwentaryzacje cmentarzy

Wykonujemy inwentaryzacje cmentarzy na terenie całego kraju. Proces oparty jest na spisywaniu danych z nagrobków oraz zasilaniu bazy danych informacjami z ksiąg cmentarnych i innych dokumentów będących w posiadaniu Administratora cmentarza.

 

Inwentaryzacja cmentarza obejmuje:

 • wykonanie dokładnej mapy cmentarza ,
     
 • nadanie  czytelnego podziału cmentarza na podstawie mapy (sektor, rząd, nr grobu),
     
 • wykonanie i dołączenie do programu zdjęć grobów i nagrobków,
     
 • spisanie danych osób pochowanych     z nagrobków,
     
 • wprowadzenie danych osób     pochowanych do systemu,
     
 • naniesienie na mapę innych istotnych elementów takich jak :drzewa, ogrodzenie, studnie, ścieżki, aleje, budynki, parkingi itp.

Inwentaryzacja dokumentacji cmentarza obejmuje :

 • wprowadzenie do programu danych z Ksiąg Osób Pochowanych , Ksiąg Grobów oraz rachunków i innych dokumentów będących w posiadaniu administracji cmentarza, w celu ustalenia:
                    – rodzaju grobu ( ziemny, murowany, głębinowy, grobowiec itd. )    
                    – daty do której grób jest opłacony
                   – danych dysponenta grobu( imię i nazwisko , adres kontaktowy)

Aktualizacje bazodanowe

 

Oferujemy aktualizacje mapy i bazy danych w programie  o nowo pochowane osoby oraz dokumentacji zdjęciowej grobów, w ustalonych z Klientem terminach ( roczne, półroczne, kwartalne)