Usługi prawnicze

Dla naszych klientów uruchamiamy serwis usług prawnych on-line

Zapewnia on Państwu możliwość skorzystania z profesjonalnej nie drogiej obsługi prawnej zagadnień dotyczących państwa branży.

Usługi na Państwa rzecz świadczył będzie członek naszego zespołu Adwokat Marcin Pawłowski, posiadający wieloletnie doświadczenie w rozstrzyganiu wątpliwości opisanych w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz ustawie o grobach i cmentarzach wojennych. 

Marcin Pawłowski jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Śląskim, ukończył aplikację adwokacką, zwieńczoną egzaminem zawodowym . 

Oferowana pomoc prawna okaże się na pewno przydatna w perspektywie nadchodzących zmian legislacyjnych dotyczących ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych jak również w rozwiązywania bieżących problemów natury prawnej  . 

Zapowiadany projekt zmian ustawy ma na celu odpowiedzieć na szereg zidentyfikowanych problemów oraz w sposób kompleksowy uregulować sferę tzw. prawa pośmiertnego, obejmującego zagadnienia takie jak stwierdzanie, dokumentowanie i rejestracja zgonów, chowanie zmarłych, prawo do grobu, funkcjonowanie cmentarzy i tzw. branży firm pogrzebowych.

Celem skierowania zapytania proszę o kontakt pod adresem mailowym adwokat-cmentarze@polskie-cmentarze.com

Koszt skorzystania z porady prawnej wynosi 100,00 zł netto