AktualnościDla ParafiiSamorząd

3 powody, dlaczego groby w Polsce są nieopłacone cz. 1

W Polsce ponad 69% mogił jest nieopłaconych. Tak duże zaległości nie występują na żadnej innej płaszczyźnie życia społecznego. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. Jednymi z najważniejszych są niefunkcjonalne systemy informatyczne, które używane są do obsługi cmentarzy i nie posiadają zintegrowanego systemu do przyjmowania opłat za groby.

1. Brak aktualnej bazy danych dysponentów grobów

Administratorzy posiadają w dokumentacji nieaktualne dane osobowe i adresowe opiekunów grobów, dlatego nie mogą skontaktować się z tymi osobami. Niektóre administracje w ogóle nie zbierają danych dysponentów grobów lub gromadzą tylko papierowe dowody wpłat. Przeszukanie archiwum dokumentów pisanych na papierze jest bardzo trudne, dlatego każdej administracji potrzebna jest elektroniczna baza danych dysponentów mogił. Wiele administracji prowadzi cmentarze bez programu komputerowego lub za pomocą starych, mało funkcjonalnych systemów.

cmentarz i groby
Widok na cmentarz. Hiszpania

2. Brak systemu, który umożliwi wystawienie raportów administratorom cmentarzy za groby

Wiele administracji pracuje na systemach, które nie mogą wystawić raportu. Pracownik nie ma informacji, które groby są opłacone, a które nie. Administratorzy często mają system, który pozwala na zarządzanie cmentarzem, jednak nie jest on połączony z systemem do pobierania opłat. Dlatego, informacja o wniesionych opłatach nie zasila programu administratora.


Grobonet e-PRO jest to internetowa wyszukiwarka grobów i osób pochowanych, która pozwala odszukać miejsce pochówku osoby zmarłej z poziomu przeglądarki. Dzięki integracji z zewnętrzną bazą i systemem Interaktywny Administrator Cmentarzy IAC, umożliwia dokładnie i jednoznacznie określenie położenie grobu na cmentarzu i ułatwia jego odnalezienie w przestrzeni.

3. Brak systemu informującego opiekunów mogił o konieczności uregulowania opłaty za groby

Administratorzy wielu cmentarzy pracujący na systemach bazodanowych, które tylko raportują o nieopłaconych grobach. Niestety nie mają one funkcji wyjścia z tą informacją do przestrzeni publicznej. W związku z tym informację, że grób jest nie opłacony ma tylko administrator. Pozostaje on bierny z powodu braku bazy kontaktowej i nie ściąga należności. Często czeka on by dysponent sam zgłosił się sam do administracji z chęć opłacenia grobu.