Aktualności

Zasady pobierania opłat za groby w Polsce

Posted on
Artykuł Zasady pobierania opłat za groby

Dzisiaj kilka słów na temat zasad, według których administracje cmentarzy pobierają opłaty za groby w różnych regionach Polski. Omówimy je wszystkie, aby przedstawić dobre i złe strony tych praktyk. Zasada 1. Opłacanie grobu co 20 lat Część cmentarzy pobiera opłaty za grób co 20 lat, przy czym w okresie tych 20 lat bezpłatnie dochowuje się […]

Dla Parafii

Ekshumacja i likwidacje grobów

Posted on
Zagadnienia związane z likwidacją grobów i udostępnianiem miejsc do pochówku - grobonet cmentarz

Zagadnienia związane z likwidacją grobów i udostępnianiem miejsc do pochówku kolejnym osobom to temat, który nastręcza administratorom cmentarzy wiele trudności. W tym artykule usystematyzowaliśmy pewne pojęcia związane z ekshumacją. Chcemy byś lepiej zrozumiał zasady prowadzenia dokumentacji cmentarnej, która obejmuje procesy likwidacji grobów i ekshumacji na cmentarzu. Ekshumacja polega na wydobyciu zwłok lub szczątków ludzkich z […]

Dla Parafii

4 przyczyny dlaczego groby w Polsce są nieopłacone cz. 2

Posted on

Zastanawiałeś się kiedyś, kiedy mija data ważności grobu, w którym leży Twój dziadek? Z badań wynika, że wiele osób nie pamięta także dokładnej daty śmierci osób z najbliższej rodziny. Te dwa powody, to jedne z przyczyn dlaczego tak wiele mogił w Polsce jest nieopłaconych. Poznaj inne czynniki, które wpływają na to, że dysponenci nie płacą […]

Aktualności

3 powody, dlaczego groby w Polsce są nieopłacone cz. 1

Posted on

W Polsce ponad 69% mogił jest nieopłaconych. Tak duże zaległości nie występują na żadnej innej płaszczyźnie życia społecznego. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. Jednymi z najważniejszych są niefunkcjonalne systemy informatyczne, które używane są do obsługi cmentarzy i nie posiadają zintegrowanego systemu do przyjmowania opłat za groby. 1. Brak aktualnej bazy danych dysponentów grobów Administratorzy […]

Interkatywna Archiwizacja Cmentarzy

Administrator cmentarza – przechowywanie zastrzeżeń dysponenta

Posted on
administrator_cmentarza_jak_zbierac_deklaracje

Administratorzy cmentarzy zbierają zastrzeżenie dysponenta najczęściej w celu otrzymania informacji kogo można lub nie można pochować w danej mogile. Zastrzeżenie dysponenta: opisywanie i przechowywanie Zastrzeżenie dysponenta najczęściej dotyczy informacji kogo można, lub kogo nie można pochować w danym grobie. Informacja, że dana mogiła podlega zastrzeżeniu powinna być zapisana w księdze grobów dostępna w administracji cmentarza. […]

Aktualności

Uzupełnienie danych dysponentów grobów na cmentarzu

Posted on
usupelnienie_danych_dysponentow_grobu_cmentarz_administracja

Wyzwaniem dla wielu administratorów, którzy pracują na cmentarzu jest uzupełnianie dokumentacji o dane dysponentów grobów. Dodatkowo baza ta musi być stale aktualizowana i weryfikowana. Kontakt z opiekunami grobów znacznie ułatwia administratorom cmentarzy prace związane z windykacją należnych opłat za groby. Jest również konieczny do przeprowadzenia spraw związanych z pogrzebami i tzw. dochowaniami do istniejących grobów […]

Dla Parafii

Prawa i obowiązki dysponenta grobu

Posted on
Kto jest dysponentem grobu i ponosi odpowiedzialność prawną

Jakie są prawa i obowiązki dysponenta grobu? Na łamach tego artykułu poruszamy kwestie prawne związane z własnością grobu i prawem do jego dysponowania. Prawa i obowiązki dysponenta Zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych, a także z regulaminem  cmentarza, każdy grób powinien mieć ustalonego opiekuna grobu. Osoba ta posiada prawo do dysponowania grobem w […]

Dla Parafii

Inwentaryzacja cmentarza – krok po kroku

Posted on
inwentaryzacja_cmentarza_krok_po_kroku

Inwentaryzacja cmentarza staje się coraz bardziej ceniona wśród instytucji, które opiekują się cmentarzami komunalnymi i parafialnymi. Jest to proces, który pozwala na ustalenie sytuacji, jaka występuje na cmentarzu. Z jakich etapów składa się inwentaryzacja oraz dlaczego warto ją przeprowadzić? Na te i inne ważne pytania, odpowiadamy na łamach poniższego artykułu. Co to jest Inwentaryzacja? Jest […]

Aktualności

Dobre praktyki projektowania kolumbariów

Posted on
Dobre praktyki projektowania kolumbariów

Jak dobrze zaprojektować kolumbarium w otoczeniu natury? Udostępnij mieszkańcom przestrzeń, którą docenią. Przeczytaj, jak stworzyć wyjątkowe miejsce spoczynku zmarłych. Jak wyglądają Kolumbaria? Są to budynki w kształcie prostopadłościanu lub czasem jest to kopulasta budowla cmentarna, które pełni funkcję grobowca. Zazwyczaj kolumbaria buduje się na cmentarzach lub w pobliżu ogrodów kremacyjnych. Głównym celem projektowania kolumbarium jest […]