Dla ParafiiSamorząd

4 przyczyny dlaczego groby w Polsce są nieopłacone cz. 2

Zastanawiałeś się kiedyś, kiedy mija data ważności grobu, w którym leży Twój dziadek? Z badań wynika, że wiele osób nie pamięta także dokładnej daty śmierci osób z najbliższej rodziny. Te dwa powody, to jedne z przyczyn dlaczego tak wiele mogił w Polsce jest nieopłaconych. Poznaj inne czynniki, które wpływają na to, że dysponenci nie płacą za groby. Opisaliśmy je dokładniej na łamach tego artykułu.

1. Zbyt niskie opłaty za groby nie motywują administrację do ich windykacji

Na niektórych cmentarzach opłaty za dzierżawy grobów są niskie. Zdarza się, że administracja pobiera 200-300 złotych za dzierżawę miejsca na okres 20 lat. Często w takim przypadku wydaje się, że wysiłek związany z przeprowadzeniem skutecznej akcji windykacyjnej wydaje się nieopłacalny.

cmentarz i groby w Polsce

2. Brak jasnych zapisów w regulaminie cmentarzy dotyczących procedury opłacania mogił.

Niektóre administracje cmentarzy nie zezwalają na opłacenie grobu osobom, które nie mają statusu dysponenta grobu. Jak już wcześniej pisaliśmy, opłacenie grobu nie czyni nikogo jego dysponentem. Czasami przyjmując opłaty czynią płatników dysponentami grobów, co jak wiemy nie do końca jest słuszne. Więcej na temat praw i obowiązków dysponentów przeczytasz na naszym blogu.

3. Brak konsekwentnej polityki likwidacji grobów nieopłaconych

Obawy administratorów o negatywny odbiór procesu likwidacji grobów doprowadził do tego, że groby nieopłacone nie są likwidowane. Skutkuje to tym, że na cmentarzach występują groby nieopłacane od dziesiątek lat, zaniedbane i zniszczone, a cmentarze muszą stale się powiększać. W Niemczech, Czechach,czy na Słowacji i w wielu innych państwach europejskich nie spotykamy takiego podejścia. Groby są systematycznie opłacane, a nieopłacone są w krótkim czasie udostępniane kolejnym użytkownikom.

4. Brak możliwości zdalnego opłacenia mogiły przez e-płatności

Niewiele cmentarzy posiada system zdalnego przyjmowania opłat za groby, bez konieczności kontaktu z klientem. Opiekun grobu musi się skontaktować z administratorem bezpośrednio lub telefonicznie, aby dowiedzieć się ile wynosi opłata oraz jak dokonać zapłaty za grób. W naszym kraju prawie wszystko możemy opłacić zdalnie bez konieczności bezpośredniego kontaktu. Tylko cmentarze działają jeszcze w ten archaiczny sposób.

To nie wszystkie powody, które wpływają na to, dlaczego groby Polsce są nie opłacone. Kliknij i przejdź do artykułu, w którym znajdziesz inne przyczyny takiej sytuacji.