Dla ParafiiInterkatywna Archiwizacja CmentarzySamorząd

Inwentaryzacja cmentarza – krok po kroku

inwentaryzacja_cmentarza_krok_po_kroku
Inwentaryzacja cmentarza staje się coraz bardziej ceniona wśród instytucji, które opiekują się cmentarzami komunalnymi i parafialnymi. Jest to proces, który pozwala na ustalenie sytuacji, jaka występuje na cmentarzu. Z jakich etapów składa się inwentaryzacja oraz dlaczego warto ją przeprowadzić? Na te i inne ważne pytania, odpowiadamy na łamach poniższego artykułu.

Co to jest Inwentaryzacja?

Jest to proces, który polega na wykonaniu czynności, a ich efektem jest szczegółowy spis poszczególnych elementów wchodzących w skład cmentarza. Inwentaryzacja polega na ustaleniu stanu faktycznego dla wszystkich składników majątkowych cmentarza oraz pozwala uzupełnić braki, które mogły pojawić się przez lata użytkowania. Różnice mogą wynikać z dwóch głównych powodów:

 1. zmian naturalnych, które wynikają z upływu czasu – powstają uszkodzenia pomników,
 2. błędów popełnionych przez pracowników cmentarza na przestrzeni lat (pomyłki liczbowe w dokumentacji i zapisach).

Jakie są cele inwentaryzacji?

Głównym celem inwentaryzacji jest wprowadzenie danych osób pochowanych i grobów, dysponentów oraz opłat do systemu Interaktywny Administrator Cmentarzy. Pozwala on usystematyzować ważne informacje.

Jak wygląda proces inwentaryzacji cmentarza?

Sama inwentaryzacja składa się z kilku etapów. Są one określone względem prac, które będą realizowane oraz produktów końcowych, jakie otrzyma administrator.

Etap 1. Przygotowanie

Obejmuje szereg czynności, które są związane z kwestiami formalnymi i organizacyjnymi. W tym czasie zostaje przygotowany harmonogram inwentaryzacji, dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz zebranie sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia spisu z natury.

Etap 2. Rozpoznanie terenu i analiza dokumentacji polegają na: 

 • Ustaleniu z administratorem, jaka będzie przyjęta numeracja na cmentarzu
 • Ustaleniu czy istnieje dokumentacja dodatkowa w postaci ksiąg, dzienników i innych zapisów. Jeśli zdecydujemy się na użycie dokumentacji, to musimy jeszcze pomyśleć czy dokonamy jej cyfryzacji.   
 • Stworzeniu dokumentacji terenowej, w tym fotograficznej grobów oraz zdjęć dokumentów. 

Etap 3. Stworzenie i import bazy danych do systemu. Powstanie uzupełnionego systemu IAC oraz wyszukiwarki Grobonet.

 • Na podstawie materiałów terenowych oraz dokumentacji zostaje wykonana interaktywna mapa, która zawiera wszystkie elementy infrastruktury cmentarnej. Dodatkowo administrator w programie może edytować dane pola lub nanosić w przyszłości nowe groby.
 • Wpisanie informacji, które zostały pozyskane w pierwszym etapie i stworzenie bazy danych osób pochowanych.
 • Importowanie bazy danych do systemu Interaktywny Administrator Cmentarzy (IAC)
 • Przyporządkowanie danych w IAC o osobach pochowanych dla każdego grobu, który znajduje się na mapie.
 • Dodatkowo, jeśli posiadamy dane, możemy uzupełnić informacje o dysponencie danego grobu, dacie ważności oraz jaki jest status płatności.
 • Utworzenie strony internetowej z wyszukiwarką osób pochowanych Grobonet dla danego cmentarza, która następnie jest zsynchronizowana z bazą danych ogólnopolskiej wyszukiwarki Grobonet.com.

Etap 4. Szkolenie z systemu IAC

Przeprowadzenie szkolenia w formie zdalnej lub stacjonarnej z obsługi systemu IAC dla administratora oraz osób, które będą pracować z programem.

Etap 5. Zakończenie inwentaryzacji – oddanie protokołu

Ostatnim etapem inwentaryzacji jest formalne zakończenie projektu i sporządzenie protokołu przekazania. Zebrane informacje w trakcie inwentaryzacji, powinniśmy wykorzystać w celu poprawienia pracy związanej z zarządzaniem cmentarzem.

Dodatkowo inwentaryzację można wzbogacić o:

Korzyści z przeprowadzenia inwentaryzacji: 

 • dołączasz do Grobonet.com czyli ogólnopolskiej wyszukiwarki osób pochowanych, dzięki której Wasz Grobonet jest wyżej pozycjonowany w wyszukiwarce i tym samym umożliwia dotarcie do większej liczby osób.
 • system IAC porządkuje dane i ułatwia prowadzenie dokumentacji cmentarnej
 • szybko otrzymujesz informacje, które są Ci potrzebne do zarządzania wolnymi miejscami i rezerwacjami
 • masz możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych, które wynikają z egzekwowania zaległych opłat za groby,
 • otrzymujesz system, który umożliwia ciągłą aktualizację bazy danych osób pochowanych, wprowadzanie nowych grobów i dokumentacji finansowej 
 • na bieżąco możesz kontrolować jakości pracy osób, które zarządzają cmentarzem
 • zwiększasz trwałości i jakości przechowywania dokumentacji cmentarnej 
 • w razie zmiany administratora lub pracownika, przeszkolenie nowej osoby zajmie 2 godziny. Po tym czasie osoba może od razu przystąpić do pełnienia obowiązków
 • system odciążą Cię w obowiązkach, ponieważ informuje za Ciebie zainteresowanych dysponentów o płatnościach i lokalizacjach grobów
 • Grobonet pozwala dysponentom i płatnikom na zdalne opłacenie grobów
 • osoby starsze lub przebywające za granicą mogą odwiedzić groby swoich bliskich
 • Systemy są zgodne z ustawą o przechowywaniu danych osobowych i ich przetwarzaniu oraz RODO. Spełniają wszystkie wymogi bezpieczeństwa

Sprawdź wybrane realizacje

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!